social policy and action organization

Οργανισμοσ κοινωνικησ πολιτικησ και δρασησ

Text Box: ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ
Ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Social Policy and Action Organization, (αρ. εγγρ. 4146) έχει εγκαθιδρυθεί τον Αύγουστο 2014 στην Κύπρο. Ο κυρίως σκοπός του Οργανισμού είναι η δραστηριοποίηση σε ενέργειες που προωθούν και συντείνουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και κοινωνικής ευημερίας, καλύπτοντας όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική στην Κύπρο. 
Ο Οργανισμός μέσα από τις δραστηριότητες του υποστηρίζει και προωθεί τις πέντε βασικές αρχές ποιότητας ζωής, Κοινωνική Ευημερία, Υγεία, Οικονομική Ανεξαρτησία, Οικογενειακή Κατάσταση, Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Προστασία.

FIND US ON

Text Box: COPYRIGHTS © SOCIAL POLICY AND ACTION ORGANIZATION 2015
Text Box:  Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης υπήρξε ο διαχειριστής του Έργου STAND UP TOGETHER! στην Κύπρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Chance2Learning με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Έργο STAND UP TOGETHER! συμμετείχαν ως εταίροι 13 εθελοντικοί οργανισμοί από 11 κράτη μέλη της ΕΕ. Το Έργο αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση εθελοντών και ατόμων που εργάζονται σε οργανισμούς νέων, που στηρίζουν παιδιά και έφηβους που προέρχονται από ευάλωτες ή/και άπορες οικογένειες. Συγκεκριμένα οι στόχοι του Έργου του ήταν α) η ενδυνάμωση, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εθελοντών/προσωπικού των οργανισμών, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και β) η κατάρτιση τους σε νέα καινοτόμα άτυπης μορφής εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους, τα οποία μπορούν να υιοθετήσουν και να συμπεριλάβουν στην καθημερινή εργασία τους, για να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών τους και να έχουν θετικότερα αποτελέσματα.   . Περισσότερες πληροφορίες. 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


		 


Text Box: Ο σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Chance2Learning είναι να προσφέρει νέες ευκαιρίες σε νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια ή συνέδρια που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό είτε από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης είτε από άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς. Περισσότερες πληροφορίες.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ
Δελτίο Τύπου: Ανταλλαγή Νέων – “Movie it!” in Poland! What a week!
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης συμμετείχε ως εταίρος στην Ανταλλαγή Νέων MOVIE IT! Που χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 5 νέους εθελοντές. Οι επικοινωνιακές ικανότητες είναι απαραίτητες στις ζωές μας. Καθημερινά χρησιμοποιούμε χιλιάδες λέξεις για να επικοινωνήσουμε μια σκέψη, ένα συναίσθημα, τα θέλω μας στους άλλους ανθρώπους. Σε ένα κόσμο όμως όπου επικρατούν τα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα επικοινωνίας, είναι πολύ πιο δύσκολη η επικοινωνία χωρίς σωστή προετοιμασία. Γι’αυτό το λόγο και ετοιμάστηκε η συγκεκριμένη ανταλλαγή νέων.    
Το Έργο “Movie it” αποτέλεσε ένα 8-ήμερο έργο με στόχο να ενδυναμώσει τις επικοινωνιακές ικανότητες των νέων και να παρουσιάσει την παραγωγή βίντεο ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Programme. Στην ανταλλαγή συμμετείχαν 42 νέοι συμπεριλαμβανομένων 6 αρχηγών από Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία και Σλοβακία και πραγματοποιήθηκε από τις 16 μέχρι 23 Νοεμβρίου 2016 στην πόλη Hermanów κοντά στην Poznań στην Πολωνία. Η ανταλλαγή νέων έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κατανοήσουν τον όρο «επικοινωνιακές ικανότητες», τη χρησιμότητα τους και πώς να περάσουμε κάποια μηνύματα χρησιμοποιώντας το βίντεο. Οι συμμετέχοντες όχι μόνο παρουσίασαν τις ικανότητες τους, αλλά συνεργάστηκαν επίσης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα σε πλαίσια ανεκτικότητας και κατανόησης. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων χρησιμοποιήθηκαν άτυπης μορφής εκπαιδευτικά εργαλεία, με στόχο να γίνει κατανοητό το θέμα των επικοινωνιακών ικανοτήτων και διαδικτυακών κοινωνικών μέσων στους συμμετέχοντες. Στο τέλος της Ανταλλαγής Νέων εκδόθηκε Πιστοποιητικό Youthpass σε όλους τους συμμετέχοντες ως εργαλείο αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Έργου. Ως τελικά αποτελέσματα οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μικρά βίντεο, όπου παρουσιάσουν το θέμα της επικοινωνίας και γιατί είναι τόσο σημαντική στη ζωή μας. Όλα τα φιλμάκια έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα με στόχο να φτάσουν σε όσο μεγαλύτερο κοινό γίνεται και να γίνει η διάχυση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν και αποτελεσμάτων του Έργου.Φιλμάκια που παράχθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής Νέων:
Movie It! - Ταινία 1: https://www.youtube.com/watch?v=XWsdk8OhZNo&t=104s 
Movie It! - Ταινία 2: https://www.youtube.com/watch?v=iSbAh6MC510 
Movie It! - Ταινία 3: https://www.youtube.com/watch?v=69_REcSPgsg&t=41s 
Movie It! - Ταινία 4: https://www.youtube.com/watch?v=-b6xsWit3kk 
Movie It! - Ταινία 5: https://www.youtube.com/watch?v=KtaeTEPp3cY&t=3s 
Ταινίες από την Tomek σχετικά με το Έργο: https://www.youtube.com/watch?v=Sru1jWEGIGc

  STAND UP TOGETHER!

  Χρηματοδότηση από ERASMUS+ Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Flash Mob

STAND UP TOGETHER!

CARE PACKAGES CY

 Κοινωνικό Πρόγραμμα Ευημερίας

ΔΙΧΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - SOCIAL POLICY NETWORK

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Text Box: Ο στόχος του Προγράμματος Κοινωνικής Ευημερίας CarePackagesCY είναι η έμπρακτη στήριξη και παροχή βοήθειας σε ανθρώπους και οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες. 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Text Box: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης διαχειρίζεται το Έργο δημιουργίας ενός Διχτύου Κοινωνικής Πολιτικής, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από Κύπρο και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών, κυβερνητικών αρχών, τοπικών αυτοδιοικήσεων και ιδιωτικοί φορείς. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων και συμμετοχή σε παρόμοιου είδους εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τρίτους.  
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συνάντηση του Διχτύου Συνεργασίας Meeting of the Network of Cooperation of Immigrant Organisations, NGOs and Local Authorities, under the framework of the EU funded Programme “New Channels for the Integration of third country nationals in the local community”  
The Social Policy and Action Organization was represented by its Director at the Meeting of the Network of Cooperation of Immigrant Organisations, NGOs and Local Authorities entitled " Combating stereotypes and bias at work and social life of immigrants: the role of Immigrant Organisations and NGOs", organized on 13th December 2016. The Director of the Organization presented the programme Guide on Social Policy in Cyprus and stated the organization’s actions and measures proposed to contribute towards effective integration and social inclusion of third country nationals. Read more for the specific programme and the organization’s actions and measures proposed. 
Text Box: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης διαχειρίζεται το Έργο ανάπτυξης ενός Οδηγού Κοινωνικής Πολιτικής στην Κύπρο, καλύπτοντας όλους τους τομείς, και όλες τις ευάλωτες ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες.

Ελληνικά